سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اعتیاد علی انصاریان - آیا علی انصاریان معتاد بود ؟

اعتیاد علی انصاریان - آیا علی انصاریان معتاد بود ؟

شایعاتی در این باره منتشر شده که به احتمال قوی واقعیت ندارد

با آرزوی صبر به بازماندگان شادروان مرحوم علی انصاریان عزیز اسطوره اخلاق و ورزش و هنر